Slide background
Slide background
Slide background

Consultants van Confina: haal kennis en kunde in huis!

Consultancy  Raet-software

Confina heeft Raet als softwarepartner voor de personeels- en salarisadministratie. Klanten die hun administratie aan Confina hebben uitbesteedt kunnen voor al hun wensen inzake inrichting en autorisaties bij Confina terecht. Confina wordt echter ook regelmatig ingezet bij organisaties die zelfstandig een contract hebben met Raet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sinds 2007 opgebouwde Raet expertise. Deze expertise omvat hulp bij de implementatie van Raet producten en screening van reeds ingerichte Raet-omgevingen. Confina schuift verder vaak aan als sparringpartner tussen gebruikers en Raet. Onze consultants hebben veel ervaring in het praktisch inrichten van de Aktenmodule en hebben veel kennis van andere modules, zoals de Mail Merge.

Planning & Control

confina_49_kleinBent u “In control” betreffende uw begroting, kwartaalrapportages, voorjaarsnota’s, najaarsnota’s, jaarrekeningen, enzovoort? Confina komt organisaties en instellingen tegen waar het management net ‘bevallen’ is van het ene financiële document en dan komt het volgende er al weer aan. Alle cijfers zijn geordend, enigszins geïnterpreteerd, de bijbehorende teksten zijn geschreven en het geheel is keurig gebundeld en verstuurd naar het (hoogste) bestuursorgaan. Dit document is pas net afgerond of het volgende staat al voor de deur. Confina merkt in de praktijk dat planning & control is in veel organisaties tot een loden last geworden is en meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk gepland.

Confina biedt tools en pragmatische handvatten om een heldere planning & control functie in uw bedrijf te realiseren. Dit biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen. Confina kan u helpen bij het opzetten dan wel optimaliseren van de planning & control functie. Dat geeft rust en ruimte voor andere zaken!

Organisatie onderzoek

Meten is weten. Door een gerichte analyse worden (complexe) organisatieprocessen inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is het mogelijk gerichte optimalisatietrajecten in te zetten in plaats van dure kant-en-klaar concepten toe te passen die achteraf niet blijken aan te sluiten bij uw situatie. Confina denkt graag met u mee en houdt van praktisch toepasbare oplossingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over onderzoek rondom:

  • Reorganisatie of fusieplannen;
  • Een efficiënte opzet van de administratieve organisatie van de bedrijfsprocessen;
  • Het transparant maken van de communicatie tussen verschillende onderdelen van de organisatie;
  • De formatie van een afdeling of sector.

Organisaties zijn continu in beweging. Confina helpt u graag om deze beweging in goede banen te leiden.

De consultants van Confina

De vakkundige consultants van Confina hebben in vele disciplines een scherp analytisch vermogen. Gecombineerd met ruime theoretische kennis en praktijkervaring bieden onze professionals een belangrijke meerwaarde binnen onderzoeksprojecten. Objectief en recht door zee streven wij – vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met u – naar de snelste en meest effectieve wijze om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

Enkele voorbeelden van onderzoeken die Confina de afgelopen jaren heeft uitgevoerd:

  • Formatieonderzoek financiële afdelingen;
  • Financiële bedrijfsvoering welzijnsinstellingen bij 85.000+ gemeente;
  • Beoordeling van administratie organisatorische processen en maatregelen van interne controle en het doen van voorstellen tot verbetering;
  • Onderzoek grondexploitatie in opdracht rekenkamer;
  • Ondersteunende diensten.

Verzelfstandiging

Steeds meer gemeenten zijn de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat het organisatorisch maken van een onderscheid tussen de functie schoolbestuur openbaar onderwijs en de taak en rol van de lokale overheid nieuwe kansen voor de ontplooiing van het openbaar onderwijs biedt. Aan de wens tot het verzelfstandigen lagen een aantal politieke en bestuurskundige overwegingen ten grondslag. Ook echter was er sprake van praktische aanleidingen om tot verzelfstandiging over te gaan. Zo konden via bestuurlijke schaalvergroting in veel dunbevolkte gemeenten scholen en vestigingen worden gehandhaafd vanwege de schaalvoordelen van gezamenlijke verzelfstandiging. Daarnaast leeft er vanuit het onderwijs zelf vaak de wens om te verzelfstandigen.

Confina heeft ruime ervaring in het begeleiden van verzelfstandigingsprocessen. Van de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase. Hulp of expertise nodig? Wij zijn er voor u. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van consultancy door Confina?

Indien u ondersteuning nodig heeft, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Confina door te bellen met 0512-380709 of neem contact op via onderstaand contactformulier:

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Clienten login

Terminal-server / iMUIS Login Blue10

Login Youforce (RAET)

Manager / Medewerker HR Professional