Slide background
Slide background
Slide background

Confina: de financiële experts in de non-profit sector

Confina voert als administratiekantoor voor diverse instellingen de financiële administratie uit. Een selectie van onze diensten:

  • Het opstellen en inhoudelijk adviseren omtrent begrotingen;
  • Het maken van kwartaalrapportages;
  • Boekhoudkundige werkzaamheden;
  • maken van voorjaarsnota’s en najaarsnota’s;
  • Opstellen van jaarrekeningen en hiervoor inhoudelijke ondersteuning bieden;
  • Het verzorgen van de facturatie;
  • Advisering en ondersteuning bij (complexe) financiële vraagstukken.

 

Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de software van iMUIS en Blue10. De medewerkers van Confina worden regelmatig bijgeschoold in het gebruik van deze software. Elke klant is anders. Daarom probeert Confina binnen de mogelijkheden van de software maatwerk te leveren. Confina is een no-nonsense bedrijf en hanteert het liefst korte en heldere lijnen, zowel intern als extern. De flexibele dienstverlening van Confina is gebaseerd op het modulair inzetten van de software. U bepaalt zelf welke aanvullende modules u nodig heeft voor uw instelling. Deze modules kunnen naar behoefte worden aangevuld naargelang de situatie. Door u door Confina te laten adviseren verkrijgt u een pakket op maat. Zo betaalt u voor datgene wat u ook echt gebruikt!

iMUIS en Blue10

Confina heeft gekozen voor de financiële software van iMUIS en de digitale factureringssoftware van Blue10 omdat deze software de kwaliteit en toekomstgerichtheid biedt waar Confina met haar dienstverlening garant voor staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modernste technologie. De systemen zijn webbased.

logo_imuis
Naar website iMuis

Producten van iMUIS Software
iMUIS Software biedt u de volgende mogelijkheden:

Uniek aan deze producten is dat ze volledig geintegreerd met elkaar samenwerken.

Belangrijke voordelen van iMUIS Software
iMUIS Software staat voor kwaliteit, continuïteit, veiligheid en gemak. Hierdoor hoeft u zo min mogelijk tijd te besteden aan administratieve taken en heeft u meer tijd om te ondernemen. Bovendien zijn de medewerkers van Confina goed bereikbaar om u te ondersteunen en te adviseren.

 

logo_blue10

Naar website Blue10


De software van Blue10

Blue10 is gespecialiseerd in het digitaliseren van inkoopfacturen. Alle facturen (papier, PDF en digitaal) worden gedigitaliseerd, naar de juiste persoon in de organisatie gestuurd en naadloos verwerkt in de financiële administratie. Facturen zijn bovendien altijd weer terug te vinden in het digitale archief.

Integratie met uw financiële pakket (Functioneel)
De integratie van de software van Blue10 met het financiële pakket behelst de volgende onderdelen: het uitlezen van leveranciersdata en het (automatisch) coderen en boeken van facturen vanuit Blue10 in uw financiële systeem. Tevens worden de verval- en betaaldatum, het boekstuknummer en de geboekte factuurregels overgehaald uit het financiële systeem en zichtbaar gemaakt in de Workflow.

Verdere specificaties:
– Webbased: overal ter wereld te benaderen, mits er een internetverbinding beschikbaar is
– Realtime: de uitwisseling van de gegevens tussen uw financiële administratie en Blue10 vindt realtime plaats. Er is geen nachtverwerking en dergelijke nodig.
– Gebruikersvriendelijk

De software van Blue10 bestaat uit de volgende onderdelen:

Email-importer De email-reporter vewerkt de binnengekomen digitale facturen zonder tussenkomst van een gebruiker. Digitaal ontvangen facturen hoeven dus niet meer uitgeprint te worden, maar worden automatisch uit een (aparte) e-mailbox ingelezen in het factuurherkenningsprogramma.

Factuurherkenning Op gescande en digitaal ontvangen facturen wordt automatisch factuurherkenning toegepast. Nadat de facturen automatisch geïmporteerd zijn en de factuurherkenning is toegepast, heeft de gebruiker de mogelijkheid de tekstherkenning kort te beoordelen op volledigheid. Alle facturen komen vervolgens samen in het Blue10-onderdeel Workflow.

Workflow Workflow verzorgt de routing van uw inkoopfacturen: van gescande facturen tot en met het digitale archief. Daarnaast kunnen in Workflow de inkoopfacturen worden teruggezocht. Door het gebruik van suggestie- en automatische (goedkeurings-) routes kan de workflow zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Uw facturen worden door de verantwoordelijke mensen nagekeken en, indien deze rechten zijn toegekend, geaccodeerd. De status van een factuur is op ieder moment inzichtelijk.

Toepassing
Het digitaliseren van van uw facturenstroom heeft een aantal grote voordelen, voor de verschillende lagen in uw organisatie:
– Alle facturen zijn centraal opgeslagen in de administratie, facturen kunnen niet meer zoek raken
– Het is voor het bedrijfsbureau in één oogopslag duidelijk bij wie welke factuur in behandeling is
– Omdat facturen niet meer gekopieerd worden scheelt het aanzienlijk in uw beschikbare archiefruimte
– Uitsluitend facturen die zijn goedgekeurd worden ook betaald
– Met Blue10 heeft een budgethouder snel een degelijk overzicht van wat precies aan facturen omgaat
– Blue10 bespaart u het ongemak van moeilijk te vinden of zelfs kwijtgeraakte documenten. Facturen zijn met de ondersteuning van Blue10 snel en eenvoudig online terug te vinden. En dat levert u gemak en dus tijdwinst op.

Is dit ook voor mijn organisatie interessant?
Wellicht denkt u dat het digitaal verwerken van inkoopfacturen alleen interessant is voor grote organisaties die minimaal 10.000 facturen per jaar verwerken. Dat is een misverstand. Blue10 heeft het digitaal verwerken van inkoopfacturen voor iedere organisatie toegankelijk gemaakt. De software van Blue10 kan zowel lokaal op een eigen server, als volledig online gebruikt worden. Op deze manier is het digitaal verwerken van uw inkoopfacturen al interessant bij de verwerking van enkele tientallen facturen per maand.

Meer informatie over financiële dienstverlening, verzorgd door Confina?

Heeft u interesse in de dienstverlening en/of financiële software van ons allround administratiekantoor? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Confina door te bellen met 0512-380709 of te mailen naar info@confina.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

 

Clienten login

Terminal-server / iMUIS Login Blue10

Login Youforce (RAET)

Manager / Medewerker HR Professional