Slide background
Slide background
Slide background

Confina biedt Interim Managers met verstand van zaken

Algemeen management

Wanneer u op zoek bent naar tijdelijke waarneming van een managementfunctie met totale eindverantwoordelijkheid in beleids- en beheersmatige zaken (bijvoorbeeld bij overbrugging van een managers vacature wegens ziekte of vertrek) kan Confina voor u deze invulling verzorgen.

Verandermanagement

foldersMoet er binnen een nieuwe organisatiestructuur en/of organisatiecultuur (nieuw) beleid geïmplementeerd worden (bijvoorbeeld bij de opbouw en het motiveren van de nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie)? Of moeten er nieuwe procedures/systemen in bestaande organisaties ingevoerd worden? Confina zet kennis en ervaring in om dit voor u in goede banen te leiden.

Programmamanagement

Heeft uw organisatie overstijgende activiteiten die ontwikkeld, uitgebouwd of geïmplementeerd moeten worden? Confina gaat de opdracht “SMART” aanpakken. Op basis van een door de opdrachtgever vastgesteld plan van aanpak zal Confina de opdracht uitvoeren.

Projectmanagement

Projectmanagement bevat alle leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren, controleren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Confina heeft ervaring in het opzetten, begeleiden en (deels) bemensen van projectorganisaties.

De activiteiten die Confina verzorgt zijn onder andere: – Opzetten van de projectorganisatie – Leiding geven aan de projectorganisatie – Verzorgen van de planning en control – Analyseren en evalueren van het projectresultaat – Begeleiden van subsidietrajecten.

Heeft u ondersteuning nodig bij projecten op het gebied van bedrijfsvoering, financiën of onderwijs? Wij komen u graag helpen.

Aanpak van projectmanagement

Veel organisaties voeren activiteiten uit door middel van projectorganisaties. In de praktijk treffen wij veelvuldig aan, dat organisatorische en tijdsproblemen een negatief effect hebben op een adequate start en op een optimaal functioneren van de projectorganisatie. Confina heeft zowel de kennis als de ervaring om de start van een projectorganisatie te begeleiden. Onze medewerkers zijn prima in staat leiding te geven aan een project of als (planning en control) medewerker in een projectorganisatie te functioneren.
Een greep uit de projecten waar Confina bij betrokken is/was: – Projectcoördinatie multifunctioneel centrum – Projectcoördinatie buurtschool – Projectleiding keuze nieuw financieel systeem gemeente – Projectbegeleiding keuze nieuwe externe accountant – Invoering lumpsum primair onderwijs – Begeleiding Friese Merenproject – Liquidatie gemeentelijke stichting.

De door Confina gehanteerde methode voor projectmanagement is PRINCE2™.

Meer informatie over Interim management van Confina?

Indien u ondersteuning nodig heeft, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Confina door te bellen met 0512-380709 of te mailen met info@confina.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Clienten login

Terminal-server / iMUIS Login Blue10

Login Youforce (RAET)

Manager / Medewerker HR Professional